Cievna
ambulancia

VenoMed Trenčín

Prevencia, diagnostika a liečba
cievnych ochorení

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 7:00 – 17:00
Utorok 7:00 – 13:30
Utorok 13.30-15.00 administratíva
Streda 7:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 13:00

+421 948 794 119

Cievna
ambulancia

VenoMed Trenčín

Prevencia,
diagnostika a liečba
cievnych ochorení

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 7:00 – 17:00
Utorok 7:00 – 13:30
Utorok 13.30-15.00 administratíva
Streda 7:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 13:00

+421 948 794 119

Zmluvný poskytovateľ pre zdravotné poisťovne

Poisťovňa Dôvera

Zmluvný poskytovateľ pre zdravotné poisťovne

Poisťovňa Dôvera
Cievna ambulancia Trenčín

Angiologická ambulancia

Angiológia je špecializačný odbor vnútorného lekárstva, náplňou ktorého je prevencia, diagnostika a liečba chorôb artériového, žilového a lymfatického systému, ako aj konziliárna a posudková činnosť. Je základným angiologickým pracoviskom, na ktorom sa vykonáva prevencia, diagnostika, liečba a dispenzarizácia chorých s cievnymi ochoreniami. Na pracovisku sa robí preskripcia liekov a liečebných pomôcok lokálna liečba, doporučuje kúpeľná liečba a poskytuje odborné vyjadrenie k funkčnosti pre posudkové účely, ako aj edukácia pacienta o pohybovej liečbe pri periférnych artériových obliterujúcich ochoreniach a kompresívnej liečbe pri chronických žilových ochoreniach.

Angiologická ambulancia

Angiológia je špecializačný odbor vnútorného lekárstva, náplňou ktorého je prevencia, diagnostika a liečba chorôb artériového, žilového a lymfatického systému, ako aj konziliárna a posudková činnosť. Je základným angiologickým pracoviskom, na ktorom sa vykonáva prevencia, diagnostika, liečba a dispenzarizácia chorých s cievnymi ochoreniami. Na pracovisku sa robí preskripcia liekov a liečebných pomôcok lokálna liečba, doporučuje kúpeľná liečba a poskytuje odborné vyjadrenie k funkčnosti pre posudkové účely, ako aj edukácia pacienta o pohybovej liečbe pri periférnych artériových obliterujúcich ochoreniach a kompresívnej liečbe pri chronických žilových ochoreniach.

Cievna ambulancia Trenčín

V angiologickej ambulancii realizujeme:

  • komplexné klinické angiologické vyšetrenie
  • USG vyšetrenie žilového riečiska horných a dolných končatín
  • USG vyšetrenie artériového riečiska horných a dolných končatín
  • USG vyšetrenie brušnej tepny a jej vetiev
  • USG vyšetrenie obličkových tepien
  • USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev
  • USG vyšetrenie a zhodnotenie arteriového a venózneho riečiska horných končatín pred našitím AV fistuly
Cievna ambulancia Venomed

Napíšte nám